Fylkespolitikere

På fylkestinget i Troms og Finnmark har vi tre representanter.

september 19, 2019

Kriss Rokkan Iversen

Tlf: 48 22 05 50

Epost: kriss.rokkan.iversen@gmail.com

Frode Lindal

Tlf: 90 53 29 55

Epost: frode84@gmail.com

Erik Seglem Bø

Tlf: 47 36 54 15

Epost: seglembo@gmail.com