Årsmøte MDG Finnmark med valg av nytt styre.

Representasjon fra de grønne på fylket er innen rekkevidde og vil være et viktig bidrag i overgangen til framtidssamfunnet der vi lar økologien sette rammene for vår aktivitet og der vi har rom for medmenneskelighet og mangfold.

Årsmøtet ble avholdt på Alta ungdomsskole.

Årsmøte i FinnmarkMDG 14.02.14
Det nye styret består av talspersoner Ellen Marie Winther (Vadsø) og Frode Elias Lindal (Alta), sekretær Arne Liaklev (Berlevåg / Sør-Varanger), kasserer Ørjan Jensen (Vardø), styremedlem Øystein Willersrud (Alta/Porsanger) og varaer Guro Fatima Dypsjø Ben Ali (Vardø) og Miriam Akkouche (Alta). Hurra!

Vi har valgt toppen av fylkeslista, men styret har fått fullmakt til å komplettere og flytte på resten av lista fram mot 31. mars. Vi har foreløpig 19 navn totalt.

Toppkandidatene blir
1. Arne Liaklev
2. Ellen Marie Winther
3. Miriam Akkouche
4. Ørjan Jensen
5. Frode Elias Lindal

På årsmøtet fikk vi orientering om lokalvalgsarbeid fra første vara til Stortinget Une Aina Bastholm, og en appell om samisk kultur og reindrift ved Elise Scheele, økologisk agronom fra Karasjok.

Vi har vedtatt å satse spesielt på å prøve å få til lister i Sør-Varanger, Vadsø, Tana, Karasjok, Kautokeino, Hammerfest i tillegg til at vi allerede er kommet langt i Vardø, Lebesby og Alta.

Styret vil jobbe videre med arbeidsprogrammet og det er åpent for innspill fra eksisterende og kommende medlemmer.