Grønn politikk i Finnmark

Vern av Barentshavet viktigst

– Vår soleklart viktigste enkeltsak er å verne Barentshavet mot petroleumsvirksomhet, sier Dagfinn Rapp, partiets førstekandidat i Finnmark. I fylkets nye «oljehovedstad», Hammerfest, vil partiet ha stand på torget fredag, for å overbevise hammerfestingene til å stemme grønt til høsten.
– Jeg håper på noen gode diskusjoner, sier han, og forventer ikke at alle skal være enig i politikken.

Like etter at nyheten om Goliat-konsesjonene ble sluppet, gikk ordfører Kristine Jørstad Bock (Ap) ut og kalte det «en stor dag for Finnmark».
– Å si at vi er uenige i den saken, er kanskje å være litt forsiktig. Vi ser det som en katastrofe for både landsdelen og vår troverdighet som foregangsland i klimaspørsmålet, mener Rapp.

Livskraftige lokalsamfunn

På lørdag vil De Grønne snakke politikk med Altaværingene. Heller ikke her forventer de å slippe motstand.
– Alta har opplevd en fantastisk vekst de siste årene, men jeg frykter at denne veksten går utover småstedene, sier politikeren fra Kvænangen i Troms. – Vi ønsker å bevare det nære lokalsamfunnet, som i relativt stor grad baserer seg på lokale ressurser, fortsetter han. Noe han mener ikke er mulig så lenge man er innstilt på videre sentralisering rundt de eksisterende byene.

Behov for grønn politikk

– I de siste årene har regjeringen nærmest satt ny rekord i dobbeltkommunikasjon. På den ene siden oppfordrer de til personlige sparetiltak, mens de på den andre siden tillater oljesandutvinning i Canada og boring i Barentshavet. Dette tror jeg folk opplever litt lite konsekvent, så behovet for et helgrønt alternativ på Stortinget tror jeg mange føler nå, avslutter Rapp.