Grønn partileder besøker Finnmark

Miljøpartiet De Grønne i Finnmark har invitert vår nasjonale talsperson Rasmus Hansson til å besøke fylket tirsdag 21. april. Han ankommer Lakselv midt på dagen og vil etterhvert reise østover forbi Tana og reise fra Kirkenes i morgen.
Hansson vil møte ulike aktører for å diskutere fremtiden for Nordområdene. Møter med reindriftsutøvere er en viktig del av programmet. Også andre næringer vil bli diskutert, spesielt hvordan vi kan legge til rette for fornybare næringer i Nord-Norge.
De Grønne er spesielt urolige for at gruvedrift og oljevirksomhet er en økende trussel for fornybare næringer, lokale økosystemer og verdens klima. Vi ser svakheter i både forrige og nåværende regjerings nordområdepolitikk som ofte handler om å tilrettelegge for forurensende virksomhet. Vår politikk bygger på verdien i lokale kulturer og fornybare næringer. Vi vil lære av både ny viten og teknologi fra forskning og den detaljerte tradisjonelle kunnskapen som vanlige mennesker i Finnmark sitter med.
Vi vil styrke landbruket i hele Norge, gjøre de nødvendige valgene for at kystflåten beholder sin stilling som grunnlag for kystsamfunnene og omstille oppdrett slik at all forurensing blir håndtert. Utfasing av den lønns- og kostnadsdrivende oljevirksomheten vil gi rom for lettere industriproduksjon, råvareforedling, kunnskapsnæringer og kulturbaserte næringer.

Kontaktperson: Frode Elias Lindal, talsperson MDG Finnmark. 90532955