Fotocredit:

Møt vår førstekandidat i Finnmark

Bli bedre kjent med stortingskandidat Farid Shariati og sakene han vil kjempe for.

juli 26, 2021

I 2008 kom jeg til Vadsø fra storbyene i Sverige, med planen om å være i Finnmark kun i noen uker. Disse ukene ble utvidet til ett år, som så har blitt til en fast tilværelse som finnmarking.

Ikke bare tilfeldigheter

Det er ikke bare tilfeldigheter som førte til at jeg valgte å bli i Finnmark. En av de viktigste oppdagelsene for meg har vært å sette pris på livskvalitet, istedenfor et evig jag etter økt forbruk og materiell velstand. Her har jeg lært meg å sette pris på frihetsfølelsen som kommer av å bo tett på og av naturen, samtidig som jeg kan leve et godt liv med nærhet til naturressurser, trygge nabolag og gode oppvekstsvilkår for mitt barn.

Utdanning er nøkkelen

Desentraliserte utdanningsmuligheter har også vært viktig for at jeg skulle bli værende i Finnmark. Det var naturen som fikk meg til Finnmark, men det var arbeidsmulighetene og det er kompetansearbeidsplassene som fikk meg til å bli.

Nå vil jeg kjempe for å komme inn på Stortinget fra Finnmark og jobbe for flere av mine hjertesaker.

I bunn handler det om et ønske om å jobbe utrettelig for en politikk som er god for mennesker og miljø, og som er tilpasset våre nordnorske forhold:

Kystfiskeflåten er ryggraden vår

Trygge arbeidsplasser som er langsiktige og bærekraftige. For meg blir den aller viktigste næringssatsingen en gjenreising av kystfiskeflåten i Finnmark. Det betyr at vi trenger store endringer i dagens fiskeripolitikk, der kvotene overføres fra trålere, tilbake til kystene og til mindre båter som bidrar til lokal verdiskapning.

Naturen er vårt store fortrinn

Jeg vil ta vare på og utvide det som er Finnmarks store fortrinn, nemlig naturen. Naturen har en helt spesiell egenverdi som må ligge til grunn for all utvikling og utbygging. Det er naturen som skaper verdier for oss, og da må vi også forvalte den på best mulig måte.

Alle har verdi

Vi må ha en distriktspolitikk som er sosialt utjevnende og rettferdig for alle. Jeg tror på mangfold i samfunnet og mener at den beste investeringen vi kan gjøre er å hindre utenforskap og heller øke deltakelsen hos alle. Alle kan bidra og alle har en verdi, uavhengig av etnisitet, hudfarge, religion, kjønn, seksualitet, alder eller funksjonsnivå.

Du bestemmer!

Det fins mange flere ting som jeg kunne nevnt som er viktige for Finnmark. Du kan også lese mer om vårt partiprogram og prinsipprogram her.

Du kan også være med å bidra til et rettferdig og grønt samfunn – bli med her.

Og husk å bruke din stemmerett! Om du er usikker på hvor du kan stemme, kan du sjekke her.

Varm hilsen
Farid Shariati
Stortingskandidat for MDG i Finnmark og sosialpolitisk talsperson for MDG