SV imot sjødeponi?

Avisinnlegg sendt i dag til Finnmarksavisene med kopi til Kirsti Bergstø, Johnny Ingebrigtsen og Ellen Øseth. Også nedlastbart som pdf.

SV imot sjødeponi?

SV Finnmark har tatt et klart standpunkt mot gruveplanene i Kvalsund. Johnny Ingebrigtsen holdt appell i Kvalsund 24. august hvor han lovte aksjoner om det skulle bli gitt utslippstillatelse for Nussirs sjødeponi.

Hvorfor ikke heller overbevise SV-statssekretær og saksbehandler Ellen Øseth i SV-styrte Miljøverndepartementet om å stanse Nussir? SV sitter i regjering i én måned til, og har anledningen til å bevise at Ingebrigtsens uttalelser var mer enn tomme valgkampløfter.

På borgerlig side, er det et klart flertall for å slippe Nussir til i Kvalsund. Å overlate beslutningen til den nye regjeringen er dermed ensbetydende med å tillate sjødeponi i Kvalsund. Dersom SV ikke har klart å overtale Ap til å stanse Nussir, håper jeg de i hvert fall er redelige nok til å innrømme nederlaget ved å gi Nussir grønt lys mens de fortsatt sitter i regjering. Det er lettere å akseptere at et parti ikke får gjennomslag enn at det fraskriver seg ansvar.

Fabrice Caline – sekretær MDG Finnmark