Uttalelser fra årsmøtet 2020

mars 12, 2020

Uttalelser fra årsmøtet 7. mars

Vi avholdt et vellykket årsmøte i Tromsø, der vi vedtok følgende uttalelser:

 

Det må iverksettes en betydelig sterkere statlig satsing på infrastruktur innen farled og havner i Troms og Finnmark. 

 

Satsingen på kyst, farled og havner over NTP må styrkes betydelig.

Regionene og fylkene må få betydelig større overføringer og midler til arbeidet med og oppfølgingen av fiskerihavnetiltak.

Prosjektet ytre molo i Vardø Kommune er av meget stor nasjonal og regional betydning. Prosjektet vil bedre sikkerheten til fiskerne i hele regionen og fylket, og i farleden. Prosjektet er en viktig markering av nasjonens interesser og ambisjoner i nordområdene. Prosjektet er viktig for å ivareta Norges forpliktelser innenfor beredskap og sikkerhet, og Norges miljø- og klimaforpliktelser. Prosjektet ytre molo i Vardø må på denne bakgrunn prioriteres inn i ny Nasjonal Transportplan for perioden 2022-2033.

 

Uttalelse om nasjonalt ledervalg 

MDGs ledelse skal nå endres fra å ha to nasjonale talspersoner til å ha en leder og to

nestledere, og en valgkomite i partiet har arbeidet med å foreslå personer som skal

inn i denne ledelsen.

 

Valgkomiteens forslag om ledelse innebærer at hele ledertroikaen kommer fra Oslo

og fra samme fylkeslag av MDG (Oslo MDG). Alle disse tre er svært dyktige og gode

representanter for MDG, men årsmøtet i MDG Troms og Finnmark mener at

valgkomiteens forslag har noen svært uheldige konsekvenser, om landsmøtet i MDG

velger å følge denne innstillingen. Disse er blant annet:

 

1) MDG har som ambisjon å være et grønt folkeparti for mennesker i by og bygd

over hele landet. Valgkomiteens innstilling reflekterer ikke det.

2) Partiet ønsker å dyrke fram partiprofiler fra hele landet. Valgkomiteens forslag

vil vanskeliggjøre at flere tydelige MDG-politikere kommer fram i den

offentlige, nasjonale debatten.

3) I konkrete saker der partiledelsen blir involvert (media, offentlige diskusjoner

etc.) er det en stor svakhet dersom alle i ledelsen kommer fra det samme

lokalsamfunnet og det samme lokale partilaget.

Som forsvar for valgkomiteens innstilling hevdes det gjerne at to av de tre foreslåtte

egentlig kommer fra andre steder av landet enn Oslo, og at hele «landsperspektivet»

dermed er ivaretatt. Etter vårt syn er det viktige ikke hvor folk er født, men hvordan

de i dagliglivet føler og kjenner utfordringene i samfunnet. Dessuten har de tre som er foreslått tilhørighet til Norges tre største byer (Oslo, Bergen, Trondheim)

og ledelsen vil dermed avspeile MDG som et «storbyparti» og ikke et parti som favner

hele landet. Vi har allerede erfart at valgkomiteens forslag gir en svært uheldig

signaleffekt for MDG.

Vi vil igjen understreke at de foreslåtte kandidater har vår respekt og tillit, men

samlet sett gir valgkomiteens forslag en profil på partiet som et hovedstads- og

storbyparti. Det er MDG ikke tjent med dersom partiet skal få oppslutning i hele

landet.