Vi gratulerer Alta med stiftelsen av lokallag!

På verdens miljøverndag har vi tatt et viktig skritt videre for å kunne bli den grønne stemmen som trengs i Finnmark.
Vi har nå det første lokallaget på gang, og underveis lærer vi det som skal til for at vi skal bli flere. MDG Alta har nå et interimstyre og en stiftelseserklæring, og har dermed gjort de nødvendige første steg for å kunne få inn folkevalgte med et grønt overordnet verdisyn.

Gratulerer med dagen Alta!