Bred oppslutning om samepolitikken

Nesten alle partiene i Finnmark slutter opp om dagens samepolitikk. Miljøpartiet De Grønne vil styrke samiske rettigheter.