Våre fylkespolitikere 2019 – 2023

Fylkestingsrepresentant: Kriss Rokkan Iversen


Fylkestingsrepresentant: Frode Elias Lindal

Fylkestingsrepresentant: Erik Seglem Bø