Demonstrasjon mot dumping i Repparfjorden 21. mars

Demonstrasjon foran rådhuset i Kvalsund i dag kl. 0930-1000 mot dumping av giftig avfall i Repparfjorden.

Pressmelding

Dekning i Finnmark Dagblad:

http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article6564151.ece

Dekning NRK Nordnytt TV som belyser reindriftsnæringens posisjon, ikke vår demonstrasjon. Jeg kan ses bak Ellen Øseth på 07:25):

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/dktr99032113/21-03-2013#t=6m12s

Sagat nettutgave i dag (bla litt ned på siden, 3. artikkel)

http://www.sagat.no

Fiskeridirektoratets holdning til dumping av gruveavfall i Repparfjorden. Dette kan hjelpe å se Nussirs påstander med kritisk blikk…

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/aktuelt/2012/0212/veit-ikkje-nok-om-konsekvensane-av-gruvedeponi