Demonstrasjon mot inngrep i samiske områder 10. juni i Alta

Mandag 10. juni kl. 16.00. Dette er i forbindelse med FN-konferansen der urfolk fra hele verden samles. Oppmøte på ved Finnmarkshallen.

Arrangør: Kárášjoga SáB/Samefolkets Parti.

https://www.facebook.com/events/550391315003893/

Og pressemelding fra Naturvernforbundet:

I anledning urfolkskonferansen i Alta vil det bli ei punktmarkering foran Finnmarkshallen mandag 10.06.kl. 09-17.
Formålet er å gjøre konferansedeltakere, media og Altas befolkning oppmerksom på de store truslene som gruveindustrien betyr for urfolk og natur i Norge og andre land.
Markeringa vil bestå av en lávvu, en kunstinstallasjon og forskjellige paroler.
Det vil blant annet bli paroler mot dumping av gruveavfall i Repparfjord, gruver i Biedjovággi, og Statoils tjæresandutvinning i urfolksområder i Kanada.

Naturvernforbundet i Finnmark oppfordrer alle til å slutte opp om markeringa.

For Naturvernforbundet i Finnmark

Annie Henriksen, tel. 48296154
Svein Lund, tel. 90727698