Møte / dialogkonferanse om mineralstrategien 22. mai i Alta

Konferansen er på høgskolen i Alta fra 1230 til 1800, fri adgang. Fabrice deltar.

Han blir å møte på kantinen på høgskolen fra kl. 10 for å utveksle meninger om mineralstrategien med de som ønsker det.

Ca. kl. 1250 holder han 20 min-innlegg for Naturvernforbundet (første innlegg i første bolk).

Invitasjonen ligger her.

Programmet ligger her.

Det er også konferanse 23.-24. mai. Her har vi foreløpig ingen som stiller opp, så medlemmer og tilhengere oppfordres til å ta kontakt dersom de kan delta.