Er «psykisk ustabil» et skjellsord?!

Innlegg sendt til Finnmark Dagblad 28. august 2011:

I den politiske krangelen som fikk ufortjent mye spalteplass rett før
helgen, ble «psykisk ustabil» merkverdig nok betraktet som skjellsord.
I følge det amerikanske instituttet for mental helse (NIMH), opplever
46 % av den amerikanske befolkningen psykiske problemer i løpet av
livet. Det er ingen grunn til å tro at tallet er særlig lavere i
Norge. Ved å karakterisere «psykisk ustabil» som et skjellsord,
fornærmer mao. FrP-kandidaten halvparten av befolkningen.
Videre vitner det om en oppsiktsvekkende holdning til psysisk helse
som vi må jobbe sammen med om å endre. Og det er mulig å få det til:
se bare på fremskrittene på homofili-fronten! Alle som tør stå frem
med sine personlige problemer fortjener enorm ros og støtte: de viser
oss andre veien!