Goliat: Regjeringen uten troverdighet i miljøpolitikken

– Det er tydelig at regjeringen er innstillt på å sette langsiktige matressurser på spill til fordel for kortsiktig gevinst og midlertidige arbeidsplasser, tordner Dagfinn Rapp, Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Finnmark.

Bare produksjonen på Goliat-feltet vil gi store utslipp ved et nytt gasskraftverk, i tillegg til langt større utslipp når oljen og gassen endelig blir brent. Utvinningen skjer i et sårbart område, slik at konsekvensene kan bli alvorlige både lokalt og globalt.

– Den påståtte verdiskapningen vil medføre en kunstig høykonjunktur, som attpåtil er med på å ytterligere forsinke den nødvendige overgangen til fornybar energi, mener Dagfinn Rapp. Å skape ringvirkninger i fylket gjennom å etablere et eget fond og styrket oljevernberedskap synes ikke stortingskandidaten heller er noen god løsning.

– Klausulen om oljevernberedskap er som å tillate fri fart på veiene, for siden å styrke ambulansetjenesten og kalle det et godt sysselsettingstiltak, sier Rapp.

– Norge må starte omleggingen fra fossilsamfunn til fornybar fremtid. Det er på tide å sette foten ned for oljeindustriens herjinger, sier talsperson Sondre Båtstrand. Miljøpartiet De Grønne går inn for 20 års moratorium mot oljeleting i norske farvann, petroleumsfrie soner langs kysten, gradvis avvikling av utvinningen på eksisterende oljefelter og full satsing på energisparing og fornybar energi.