Grønn utvikling i Nord-Norge – Resolusjon vedtatt på landsstyremøte, juni 2014

Grønn utvikling i Nord-Norge

mdg-logo-2013-200px

 

 

 

 

Miljøpartiet De Grønne ønsker å styrke Nord-Norge merkbart. Fylkene og kommunene må ha ressurser for å kunne gi støtte til utvikling av andre mer framtidsrettede næringer enn mineral- og petroleumsbransjen. Det er ingenting som er i veien for at landsdelen for eksempel kan skape arbeidsplasser innen etterspurt miljøvennlig teknologi. Samtidig må selvforsyningsgraden innen fiske, jordbruk og fornybar energi økes. Det er nødvendig å legge til rette for en radikalt mer bærekraftig utvikling som kan motvirke dagens oljeavhengighet i Nord-Norge.

Miljøpartiet De Grønne stiller seg kritisk til både forrige og nåværende regjeringenes handtering og forvaltning av Nord-Norge. Regjeringene har med sin politikk tappet landsdelen økonomisk – gjennom fiskeri‑, landbruks- og bosetningspolitikk. Samtidig er man i ferd med å hente ut store mengder med naturressurser i form av olje, gass og mineraler. Dette er en utvikling vi ikke kan akseptere.

Dersom Nord-Norge skal kunne utvikle seg også etter «det fossile eventyret», trengs det fremtidsrettet nyskaping og investeringer i landsdelen. Dette er i utgangspunktet en landsdel som har store utfordringer når det gjelder infrastruktur og bosetningsmønster, og det er uforsvarlig å ikke ta hensyn til de spesielle rammebetingelsene Nord-Norge har.

De store lønnsforskjellene mellom petroleumsnæringen og de tradisjonelle næringene skaper en ødeleggende todeling av økonomien. Dette preger flere lokalsamfunn etter at petroleumsbransjen har etablert seg.

Vi ønsker å styrke det lokale fiskeriet, det er rettferdig og fornuftig at foredlingen av fisk fanget i nord skal foregå i Nord-Norge. Hvis betingelsene for fiskekonsesjon om ilandføring av fangst ikke etterleves, må konsesjonen inndras. De Grønne ønsker som kjent å forby dumping av giftig gruveavfall i fjorder, som planlagt i Repparfjorden i Finnmark. Vi ønsker ellers varig vern av de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette handler om miljø, lokale arbeidsplasser, historie og de forskjellige kulturene i landsdelen.

Det er på tide at Nord-Norge, med sitt mangfold av ressurser, ikke bare bidrar til Norges velstand, men at en større andel av verdiskapning forblir i Nord-Norge og bidrar til lokal næringsutvikling. Landsdelen har måtte ta konsekvensene av sentralisering i altfor lang tid, og utviklingen må reverseres.