Interimstyret MDG Alta

Vi presenter interimstyret i MDG Alta som har tatt på seg å lede lokallaget fram til første årsmøte. Dermed starter også jobben med å finne de gode kandidatene som kan stå på liste eller ta på seg andre arbeidsoppgaver.

Styret har konstituert seg med Bjørnar Strøm-Hågensen (til venstre) som leder. De andre i styret er Miriam Akkouche og Andreas Foss Westgaard.

bilde nylagret

(foto: Bjørnar Rønning)