Intervju på fransk radio

Referat fra intervju på fransk radio:

I juni ble jeg intervjuet av Ruth Stégassy som har miljøsendingen «Terre à Terre» på den franske kanalen France Culture, som tilsvarer NRK P2.

Sendingens hjemmeside:
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre

Opptaket varer ca. 55 minutter uten pauser. Det blir sendt i månedskiftet september / oktober.

Ruth styrte ordet. Hun begynte med å spørre om meg selv og om hvordan det er i Finnmark og i Nuvsvåg, hvor jeg holder til. Vi kom inn på hva folk lever av, og det førte til et lengre innspill om fiskenæringen. Jeg snakket om leveringspliktskandalen, men husker ikke  om jeg snakket om trålere og oppdrettsnæringen. Andre halvdel av intervjuet handler om gruveprosjektene Nussir og Biedjovággi. Jeg forklarte om sjødeponi, «arbeidsplassan», latterlig svak lovgivning og mineralstrategien som legger opp til overkjøring av motvillige kommuner. Etter intervjuet, snakket vi i 3 timer «off the record». Ruth er utrolig dyktig journalist med lang erfaring fra hele verden, det var en fryd å diskutere med henne. Hun ga meg kontaktinfo til den kanadiske forfatteren Alain Deneault, forfatteren av boken «Noir Canada» (svart Kanada) om gruveindustriens skitne spill. Ggruveindustrien saksøkte ham for mange millioner og klarte til slutt å få bannlyst boken. Alain var tilfeldigvis i Paris, så jeg fikk pratet med ham og. Veldig lærerik diskusjon!

Fabrice