Mineralranet

Avisinnlegg sendt til lokale og nasjonale aviser i dag.

Mineralranet

Regjeringen anslår verdien av mineralforekomstene i Nord-Norge til å være 1500 milliarder kroner.
Industrien og mineralkåte politikere forespeiler at mineralutvinning vil «skape verdier» tilsvarende
oljefondet, men det gir et misvisende bilde.

Ifølge siste oljemelding, er den samlede norske produksjon av olje og gass gjennom tidene verdt
9000 milliarder kroner i nåverdi. Takket være et godt skatteregime, har vi klart å spare opp nesten
halvparten av dette: oljefondet er i dag verdt 4300 milliarder kroner.

Mineralvirksomheten preges derimot av fravær av skattelegging. Mineralloven har ingen
bestemmelser om lokale skatter eller avgifter. Gruveselskapene betaler kun en årsavgift til staten, og
en årsavgift til grunneier (i Finnmark, FeFo) på 0,5 % av omsetningen. Det betyr i praksis at
ressursopptaket ikke beskattes.

Det er riktig at verdien av mineralene i Nord-Norge er stor, men i motsetning til oljeinntektene som
kommer fellesskapet til gode, vil mineralinntektene tilfalle en eksklusiv klubb med investorer som
kanskje ikke en gang vet hvor Finnmark ligger på kartet.

At Høyre støtter beriking av de rikeste på bekostning av resten av samfunnet og miljøet, er i tråd
med partiprogrammet, men at velferdspartiet AP gjør det, er fullstendig uforståelig. Jeg møter stadig
folk som ikke skjønner hvorfor Trond Giske, Helga Pedersen, Ragnar Olsen og andre mineralkåte
AP-politikere støtter gruveplaner som vil føre til akutte miljøskader og bare gi smuler til
fellesskapet. Heldigvis ser det ut som om Sametingets AP-gruppe evner å tenke kritisk og
langsiktig. Det blir spennende å se i hvilken grad de klarer å påvirke resten av partiet.

Fabrice Caline – Førstekandidat Miljøpartiet de Grønne i Finnmark