Møte om gruvedrift 15. juni i Karasjok

Gruvedrift – framtidsnæring eller naturrasering?
Fellesmøte i Finnmark

Etter oppfordringer fra flere kanter tar Naturvernforbundet i Finnmark initiativet til et møte for organisasjoner og grupper som arbeider mot en eller flere av de foreliggende planer for etablering eller utvidelse av gruvedrift i Finnmark. Hensikten med møtet er å diskutere erfaringer fra dette arbeidet og finne ut av om vi har et grunnlag for å stille felles krav til mineralnæring og myndigheter.

Møtet blir
Lørdag 15.06. kl. 12-17 i Karasjok
på Egil Utsis galleri, Deanugeaidnu 8 (Like bak Coop).

Mer info