Referat fra årsmøtet 21. februar

Årsmøte i Miljøpartiet de Grønne i Finnmark

21. februar

Alta Ungdomsskole

Til stede: Fabrice Caline, Dagfinn Rapp, Hans Ole Sandring

Møteleder: Fabrice Caline

Referent: Fabrice Caline

 

Saksliste:

1. formell stiftelse av MDG Finnmark i Brønnøysundregistrene
2. valg av styre
3. årsplan
4. budsjett
5. valgliste
6. valg av delegater til Landsmøtet
7. eventuelt

 

1. formell stiftelse av MDG Finnmark i Brønnøysundregistrene

Vedtektene ble lest opp og diskutert.

Enstemmig vedtatt.


2. valg av styre

Styre:

Leder: Doris Conrad

Sekretær: Fabrice Caline

Kasserer: Jens Handke

Vara: Dagfinn Rapp

Vara: Hans Ole Sandring

Alle enstemmig valgt. Doris Conrad og Jens Handke måtte melde forfall, men hadde gitt beskjed om at de stilte til valg.

 

Valgkomité:

Dagfinn Rapp, Hans Ole Sandring og Kåre Sandring.

Alle enstemmig valgt. Kåre Sandring måtte melde forfall, men var villig til å sitte i valgkomitéen.

3. årsplan

Det viktigste er å stille liste til Stortingsvalget. Vi ønsker å drive valgkamp i hele fylket, ikke bare Vest-Finnmark som ved siste valg.

Følgende saker ble diskutert:

– gruvedrift

– olje / gass

– økt skipstrafikk nordøstpassasjen + utvinning

– kortreist mat, lokale bedrifter – regler for anbudsrunder går ut over små bedrifter. Eks. Østlyngen bakeri blitt offer for Bakehuset (Tromsø)

– havforskningsinstituttet: prosjekt med kalking av sjøbunn – hva er status?

– bærekraftig næringsliv

– FeFo – hvordan skal eierskapet i Finnmark se ut. Dagfinn har kompetanse på det.

4. budsjett

Utgifter

Valgkamp, reise : 2500 kr

Valgkamp, økologisk mat til å dele ut: 2000 kr

Reise for styremøter: 1500 kr

Inntekter

Midler fra MDG: 6000 kr

 

 

5. valgliste

Følgende personer har sagt at de kan stå på valglisten:

Fabrice Caline

Doris Conrad

Jens Handke

June Sommer Strask

Dagfinn Rapp

Hans Ole Sandring

6. valg av delegater til Landsmøtet

Ingen av de fremmøtte har anledning til å dra til Landsmøtet

7. eventuelt