Valgprospekt (A5)

Vil du hjelpe oss å bli valgt inn i Fylkestinget, kan du skrive ut dette prospektet og dele ut i nærbutikken, postkasser, til kjente, osv.