Vi trenger en rettferdig verdenshandel

Leserbrev sendt til aviser i Finnmark

Miljøpartiet De Grønne står på lønnstakernes side mot de store endringene som er foreslått i verdenshandelen. Det pågår hemmelige forhandlinger om frihandelsavtaler som vil medføre en sterkere konkurranse. Samtidig bakes det inn en «investorbeskyttelse» som skal gi internasjonal kapital rett til å saksøke stater som innfører miljøkrav. De Grønne partiene i Europa har delt disse papirene med allmennheten, og går i front for å organisere motstand.

Vi mener at mennesker som er trygge og har en forutsigbar og grei økonomi gjør bedre langsiktige valg for miljø og naturressurser. Derfor henger kampen for arbeidsrettigheter og kampen for miljøet sammen. I dag er mye av det vi forbruker produsert i en global økonomi, av mennesker med usikre vilkår. Arbeidernes internasjonale kampdag er en viktig markering av det som er oppnådd og det som enda gjenstår, spesielt i andre deler av verden.

Samtidig vil vi utfordre arbeiderbevegelsen til å arbeide sammen med oss for å gjøre det offentlige til en bevisst innkjøper. Vi må jobbe sammen for internasjonale handelsavtaler der strenge miljøkrav, anstendig lønn og arbeidsrettigheter er en forutsetning for å få lov til å omsette varer fritt over landegrenser.

Talspersoner for Miljøpartiet De Grønne i Finnmark, Frode Lindal og Ellen Marie Winther